مرجع مهندسی پزشکی ایران

آشنایی با دستگاه لارينگوسكوپ (Laryngoscope)

آشنایی با دستگاه لارينگوسكوپ (Laryngoscope)   حنجره (Larynx) قسمتي از راه هوائي است كه بين دهان و ناي (Trachea) قرار دارد ...

آشنایی با دستگاه لارينگوسكوپ (Laryngoscope)

 

حنجره (Larynx) قسمتي از راه هوائي است كه بين دهان و ناي (Trachea) قرار دارد و به عنوان "تارهاي صوتي" نيز شناخته شده است. زماني كه بيمار به تنفس مصنوعي نياز دارد، يك لوله به نام "لوله داخل شونده به ناي" از طريق دهان يا بيني، وارد ناي مي‌شود. وقتي لوله كاملا درون ناي قرار گرفت، پزشك با استفاده از لارينگوسكوپ، زبان را به آرامي به سمت بالا هدايت مي‌كند تا بتواند از درستي مسير لوله و هدايت صحيح لوله به سمت ريه‌ها اطمينان حاصل كند.‌ لارينگوسكوپ شامل دو بخش است: دسته و تيغه.

لارینگوسکوپ

مونتاژ
تيغه را بر روي پايه scope قرار داده و دو قسمت را محكم به هم وصل كنيد. تيغه را در دهان فرد از سمت راست زبان قرار داده و به آرامي زبان را به سمت چپ حركت دهيد. تيغه را به عقب دهان فرد پيش ببريد تا اپي گلوت فرد را ببينيد.


انتقال دستگاه از اتاق عمل
هدف: انتقال به منطقه آلايش زدايي
بعد از استفاده ،در اسرع وقت دستگاه را پاك كنيـد چـرا كـه تـاخير طولاني مدت سبب خشك شـدن و چسبيـدن مـواد بـاقـي مانده از بيمار روي سطح آن مي شود. اين ذرات بايد با مواد گندزداي قوي تميز شوند.

جداسازی قطعات
هدف: جداسازي تيغه و دسته جهت گندزدايي
تـيـغـــه را از دسـتـــه جـــدا كـنـيـــد. بـسـتـــه بــه نــوع لارينگوسكوپ (فيبر نوري و...) لامپ و يا لوله فيبر نوري را برداريد. در برخي مدل‌ها، لوله نوري تـوسـط تيغـه احـاطـه شـده و امكـان جـدا كردن آن وجود ندارد. باتري‌ها را از روي دسته برداريد. در برخي مدل‌ها، باتري‌ها توسط استرليزاسيون بخار جـدا مـي‌شـونـد. مـراجعه به دستورالعمل سازنده ارجعيت دارد.

تميز كردن
هدف: حذف مواد باقي مانده و كاهش تعداد ميكروارگانيسم‌ها از روي دسته و تيغه
پارچه تميزي را در ظرف آب كه حاوي 3 تا 5 قـطــره صــابــون ضــد بــاكـتــري اسـت، قـرار دهـيـد. باتري‌هاي را از دستگاه خارج كرده و كل دستگاه را به مدت 2 دقيقه در آب صابون فرو بريد. سپس با استفاده از مسواك، تيغه را تميز و از پارچه براي برداشتن هرگونه ترشحات موجود بر روي scope اتـصـالات تـيـغـه و دسـتـه اسـتـفـاده كنيد. در ظرف ديـگـري مـقداري الكل ريخته و دستگاه را در آن غوطه ور سازيد و اجازه دهيد يك ساعت در همين وضعيت بماند. سپس آن را خارج كرده و بر روي حوله‌اي تميز قرار دهيد تا كاملا خشك شود.

استرليزاسيون و ضدعفونی قوی
هدف: جلوگيري از انتقال بيماري در طول لارينگوسكوپي و از بين بردن هر گونه ميكروارگانيسم باقي مانده از مرحله قبل
اگـر استريل كردن تيغه و دسته توسط شركت سازنده منع شده باشد، استرليزاسيون را در دماي پايين مثلا با استفاده از اكسيد اتيلن انجام دهيد. در بـرخـي مـدل‌هـا بـرچسبـي با عنوانsteam-autoclavable" " درج شده است، قرار دادن اين دستگاه‌ها در معرض استريل بخار مي‌تواند نتايجي از جمله كاهش عملكرد آن و آسيب جدي را به دنبال داشته باشد.
براي ضدعفوني، دسته و تيغه را به طور كامل در مــايــع شـيـميـايـي گنـدزداي ذكـر شـده در دفتـرچـه راهنماي دستگاه قرار دهيد. البته به جز مواردي كه قراردادن كامل آن‌ها منع شده است. سپس دسته و تيغه را با آب شست و شو دهيد. بعد از اين مرحله، به كمك حوله يا پارچه‌اي تميز و بدون پرز دسته و تيغه را كاملا خشك كنيد.

نكات قابل توجه
اگر بعد از تميز كردن دستگاه و اتصال مجدد تيغه به دسته، لارينگوسكوپ مشكل داشت راه‌هايي جهت رفع آن وجود دارد:
- اگر هيچ نوري مشاهده نمي‌شود، چند احتمال مي‌تواند وجود داشته باشد:
1- لامـپ به درستي در جاي خود قرار نگرفته باشد
2- باتري دستگاه تمام شده
3- كنده شدن كروم روي تيغه

راه حل‌ها
از باتري‌هاي جديد استفاده كنيد.
لامپ را تعويض كنيد.
در صــورتــي كــه لاريـنـگــوسـكــوپ هـنــوز كـار نمي‌كند، مسير الكتريكي بايد بررسي شود. Electrical meter بهترين وسيله براي بررسي اين موضوع است اما اگر شما به همچين وسيله‌اي دسترسي نداريد، روشي ديگر و ساده‌تر پيشنهاد مي‌شود. يك قطعه سيم به طول 6 اينچ را برداشته و هر دو انتهاي عايق آن را لخت كنيد. يك انتهاي سيم را دور لامپ چراغ قوه ببنديد سپس پايه لامپ را به سمت بالا (ترمينال مثبت) باتري و سر ديگر را به سمت پايين (ترمينال منفي) نگه داريد. لامــپ در صـورت عبـور جـريـان روشـن خـواهـد شد.

منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی


کلمات کلیدی: biomedical engineering ، مهندسی پزشکی ، آشنایی با مهندسی پزشکی ، معرفی مهندسی پزشکی ، مهندسی پزشکی گرایش بالینی ، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (بیومواد) ، مهندسی پزشکی ایران ، مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور ، پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی ، اخبار و تازه های مهندسی پزشکی ، مقالات مهندسی پزشکی ، آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی پزشکی ، دانلود نمونه سوالات امتحانی مهندسی پزشکی ، دستگاه لارینگوسکوپ (Laryngoscope) ، آشنایی با دستگاه لارینگوسکوپ (Laryngoscope)

کد امنیتی رفرش

آشنایی با مهندسی پزشکی

آشنایی با تجهیزات پزشکی

آشنایی با تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

اخبار و تازه‌های مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

جزوات دانشگاهی و نمونه سوالات امتحانی

معرفی کتاب ، نرم افزار و سایت

ویدیو و انیمیشن آموزشی

دانلود فایل