مرجع مهندسی پزشکی ایران

آشنایی با دستگاه بیوفیدبک GSR

آشنایی با دستگاه بیوفیدبک GSR مفاهيم پايهGSR مـخـفـــف Galvanic Skin Response اســت و بــراي سـنـجــش تـغـييـرات ...

آشنایی با دستگاه بیوفیدبک GSR

مفاهيم پايه
GSR مـخـفـــف Galvanic Skin Response اســت و بــراي سـنـجــش تـغـييـرات مقـاومـت واكنـش‌هـاي گالوانیک پوست (تغييرات سيستم سمپاتیک) به‌كار مي‌رود.

فيزيولوژی
بــه مـنـظــور ‌كـنـتــرل فـشــار روانــي ، ريلكسيشـن ، هيپنوتيزم و ... گرچه ذهن و توانايي ذهن قادر به رفع كامل علائم بيماري‌ها نيست ولي استفاده از قدرت ذهـن تـا حـد زيـادي مي‌تواند اين علائم را كاهش دهد. بیوفیدبک روشي است كه در آن بيمار خود به درمان بيماري اقدام مي‌كند.

GSR

طرز کار
ابتدا الكترودها به انگشتان دست متصل مي‌شود. در ايـن حـالـت عـددي كـه نمـايـانگـر مقدار هدايت الكتـريكـي پـوسـت فرد است ، بر روي LCD دستگاه نشان داده مي‌شود. اين عدد به تنهايي معرف هيچ حالت خاص يا وضعيت فيزيولوژيك فرد نيست ؛ بنابراين نبايد نسبت به تفسير اين عدد اقدام كرد. تنها عــامــل ، نـحــوه تـغييـرات نسبـي ايـن عـدد اسـت كـه مي‌تواند مسير درست را در درمان به فرد نشان دهد.
LCD دسـتـگـاه عـددي كـه مـعـرف ميزان هدايت الكتريكي پوست فرد است را نمايش مي دهد. دربیوفیدبک  GSR هدف كاهش دادن اين عدد است كه  ميزان اين كاهش با توجه به ميزان توانايي افراد و نوع بيماري آن‌ها يا كاربرد مورد نظر متفاوت است. با تــوجـه بـه اينكـه در هنگـام بیوفیدبک GSR هـدف آرام‌سـازي اسـت و مـمكن است افراد بخواهند با چـشـمـان بـسـتـه اقـدام بـه انجام بیوفیدبک كنند ، لذا دسـتـگـاه بـه گـونـه‌اي طراحي شده است كه با توليد صداي بوق سوژه ها را از رسيدن به هدف مورد نظر آگاه نمايد. براي اين منظور ابتدا باید دكمه قرمز رنگ (STOP) را فشار دهيد.

کاربرد ها
دســتــگــــاه بیوفیدبک بـــراي كـــاربـــري‌هـــاي بـيـمـارسـتـانـي ، تـحـقـيـقاتي و شخصي ساخته شده است.  اين دستگاه علاوه بر دارا بودن قابليت‌هاي بیوفیدبک (GSR (Galvanic Skin Response براي كاربران خانگي مي‌تواند داده‌هاي ثبت شده را نيز به صـورت هـمزمان به كامپيوتر ارسال كرده تا مورد استفاده كارهاي تحقيقاتي و كلينيكي قرار گيرد. 

قسمت هاي مختلف دستگاه
1- كليد روشن و خاموش دستگاه: الف) حالت I ‌براي قرار گرفتن در مود بیوفیدبک   ب) حالت O ‌بــراي خـامـوش كـردن دستگـاه  ج) حـالـت II بـراي قـرار‌گـرفـتـن در حـالـت شـارژ

2- چـراغ نـشانگر اتـصـال تـغـذيـه خـارجـي دسـتـگاه

3- محل سوكت اتـصــال كـابـل الـكـتـرودهـا

4- نـمـايـشـگـر

5- مـحـل ســوكــت اتـصــال كــابــل تـغــذيــه دسـتـگــاه

6- محـل قـــرارگــيــري كــابــل پــورت COM بـراي اتـصــال بــه كامپيوتر

7- كليد Reset دستگاه

8- كليد Set كردن دستگاه براي شروع بیوفیدبک

9- كليد تنظيم امتياز

10- كليد شروع 

 

نكات مهم به منظور استفاده از GSR
- پس از خريداري دستگاه ابتدا آن را به مدت 8 ساعت بر روي حالت شارژ  قرار دهيد تا شارژ اوليه باطري هاي دستگاه كامل شده و طول عمر آن ها افزايش يابد.
- از ضربه زدن به دستگاه خودداري كنيد.
- براي انجام بیوفیدبک در جلسه‌هاي بعدي ، پس از اتمام هر جلسه دستگاه را به مدت 10 الي 15 دقيقه بر روي حالت شارژ قرار داده تا باطري‌هاي آن براي مصارف بعدي شارژ شود.
- جهـت استفـاده بهينـه از دستگـاه با روانپزشک مشورت كنيد.

 

 

کلمات کلیدی: biomedical engineering ، مهندسی پزشکی ، آشنایی با مهندسی پزشکی ، معرفی مهندسی پزشکی ، مهندسی پزشکی گرایش بالینی ، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (بیومواد) ، مهندسی پزشکی ایران ، مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور ، پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی ، اخبار و تازه های مهندسی پزشکی ، مقالات مهندسی پزشکی ، آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی پزشکی ، دانلود نمونه سوالات امتحانی مهندسی پزشکی ، بیوفیدبک ، GSR ، واکنش های گالوانیک ، سیستم سمپاتیک ، آشنایی با دستگاه بیوفیدبک GSR

کد امنیتی رفرش

آشنایی با مهندسی پزشکی

آشنایی با تجهیزات پزشکی

آشنایی با تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

اخبار و تازه‌های مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

جزوات دانشگاهی و نمونه سوالات امتحانی

معرفی کتاب ، نرم افزار و سایت

ویدیو و انیمیشن آموزشی

دانلود فایل