مرجع مهندسی پزشکی ایران

معرفی زبان برنامه نويسی Labview

معرفی زبان برنامه نويسی Labview   Labview يک زبان برنامه نويسی گرافيكی كاملاً حرفه ای است كه در بسياری از زمينه ...

معرفی زبان برنامه نويسی Labview

 

Labview يک زبان برنامه نويسی گرافيكی كاملاً حرفه ای است كه در بسياری از زمينه ها  مانند الكترونيک ، كنترل ، مكانيک ، مهندسی پزشكی و ...  می توان از آن استفاده كرد و به دليل مطرح شدن كمبود زمان در تمامی  پروژه ها ، اين زبان برنامه نويسی زمان زيادی را صرفه جويی می كند و به همين دليل در حال توسعه و نفوذ بيشتر در بازار است.

Labview در واقــــــع ابــــــزار يـــــک  مـــيـــــزكـــــار (Workbench) مهندسی بوده كه حالت پيشرفته يک زبان برنامه نويسی گرافيكی است و زمان زيـــادی از تــولــد آن نمـی گــذرد. اســاس بـرنـامـه‌نـويـسی مطابق با اصطلاحات مهندسی نامگذاری شده‌اند و به  همين دليل كار كردن با آن برای يک متخصص بسيار راحت است و اين قدرت را به فرد  می دهد كه ايده ذهنی خود را بـدون درگـيـر شـدن بـا اصـول و كـلـمـات برنامه نويسی مبتنی بر متن ، پياده سازی كند و نتيجه آن را تحليل كند.
اوج قدرت اين نرم افزار در كارهای پردازش و نـمـايـش سيگنال‌ها است و كارت‌های USB DAQ وظيفه انتقال اطلاعات آنالوگ و ديجيتال را به محيط برنامه نويسی برعهده دارند.

Labview

كاربردهای Labview در مهندسی پزشكی
1) شبيه سازی تجهيزات
به دليل اين‌كه تجهيزات پزشكی با جان انسان در ارتباط است و خطا در استفاده از آن‌ها  می تواند منجر به خسارات غيرقابل جبرانی شود و هـمـچـنـيـن بـه دليـل گـران بـودن ايـن تجهيـزات ، آموزش نيروی انسانی متخصص با مشكلاتی روبه رو است ؛ مـی توان توسط Labview اين تجهيزات را شـبـيــه ســازی كـرد تـا آمـوزش افـراد بـه راحـتـی صورت گيرد.

‌دستگاه هايی كه می توان توسط اين نرم افزار شبيه سازی كرد:
- ونتيلاتور (تنفس مصنوعی)
- اكـــوكـــارديـــوگـــراف (تـصـــويـــربــرداری از ساختار قلب و سيستم عروقی)
- پمپ اينفيوژن يا تزريق (تزريق دارو يا خون و مواد مشابه با سرعت كنترل شده)
- الكتـروكـوتـر (ECU) ابـزار جراحی الكتريكی جهت ايجاد برش و جلوگيری از خونريزی
- الكتروشوک (اعمال يک شوک الكتريكی قوی به بيمارانی كه دچار ايست قلبی شده‌اند)
- پالس اكسيمتر (سنجش ميزان اكسيژن خون)
- اسپكتروفوتومتر (جذب يا عبور طول موج‌های مشخصی از انرژی تابشی (نور) از يک آناليت را در يک محلول تعيين می‌كنند.)
- اسپيرومتر (اندازه‌گيری فلو و حجم هوای ورودی و خروجی ريه ها در طی انجام دم و بازدم به كار می رود.)
- مـانيتـورينـگ بيمار (مانيتور بيمار ، پارامترهای بسياری را از بيمار با استفاده از روش‌های مختلف ثبت می ‌كند. اين پارامترها شامل ECG ، IBP ، NIBP ، دمای بدن ، ‌2SpO ، برون ده قلبی ، نرخ ضربان قلبی ، نرخ تنفس ،  ميزان گازهای تنفسی ، EEG و ميزان گازهای خونی)
- مـامـوگـرافـی (گـونـه‌ای روش تصـويـربـرداری (پـرتـونگـاری) اسـت كـه در علوم تصويربرداری پزشكی ، به خصوص تشخيص سرطان پستان در زنان كاربرد فراوان دارد.)
- فـلـيــم فــوتــومـتــری (فـلـيــم فـتــومـتــر دسـتـگــاهــی اســت كــه جهـت انـدازه گيـری الكتروليت‌های مهم بدن از جمله كلسيم ، سديم ، پتاسيم ، ليتيم و باريم به كار می رود.)

2) پردازش Bio Signal
 

- سيگنال مغزی (EEG (Electro Encephalo Graphy
- نمايش و استخراج ويژگی های سيگنال EEG

- رسم منحنی های آلفا ، بتا ، تتا و ...
- آناليز فركانسی و فرمان تجهيزات مانند ربات ها

‌- سيگنال چشم (EOG (Electro Oculo Graphy
- آناليز فركانس
- تنظيم فيلترهای ديجيتال
- فرمان به يک ربات از طريق حركات چشم

- سيگنال قلبی (ECG (Electro Cardio Graphy
- شبيه سازی سيگنال قلب بدون سنسور حقيقی
- تعيين فيلترهای ديجيتال پايين گذر و بالاگذر و فيلتر NOTCH
- نمايش و استخراج ويژگی های سيگنال ECG

- سيگنال ماهيچه (EMG (Electro Myo Graphy
- نمايش (FFT آناليز فركانس)
- تعيين فيلترهای ديجيتال FIR , IIR

نرم افزار LabVIEW و Toolkit های مرتبط با آن ، مانند Advanced Signal Processing Toolkit) ASPT) و  (Digital  Filter Design Toolkit (DFDT محيطی كارامد و ابزاری مناسب جهت رفع مشكلات پردازش سيگنال برای كاربر ايجاد  می كند.

3) قابليت‌های ديگر Labview

- ذخيره سازی سيگنال‌های موردنظر به صورت عددی و يا به صورت منحنی
- تعيين آستانه هشدار برای هر بيمار و نمايش وضعيت بيمار
‌- انتقال اطلاعات از طريق پروتكل‌هايی مانند: بلوتوث ، سريال ، اينترنت و ...

يكی از كاربردهای گسترده پزشكی از راه دور كه امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته ، انتقال سيگنال‌های ECG از طريق اينترنت است. نرم افزار لب ويو اين امكان را به كاربر می دهد تا به راحتی و در فضايی كاملاً مهندسی اين اطلاعات را ارسال كند.

- ‌پردازش تصوير (تصويربرداری از ميكروسكوپ ، الكتروكارديوگراف و ...)
- مدل دوبعدی و سه بعدی از تصاوير پزشكی

4) محصولات مرتبط


1- USB DAQ: كـارت انتقـال اطـلاعات سيگنال‌های سنسورهای بيوالكتريک به Labview
Data Logger -2: ذخـيــره سـازی اطـلاعـات سنسورها
3- Medical Amplifier: ‌تــقــــويــــت كــنــنــــده سيگنال‌های بيوالكتريک
4- Medical Filter: فيلترهای پايين گذر ، بالا گذر و Notch فيلتر

 

منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی

 

 

کلمات کلیدی: biomedical engineering ، مهندسی پزشکی ، آشنایی با مهندسی پزشکی ، معرفی مهندسی پزشکی ، مهندسی پزشکی گرایش بالینی ، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (بیومواد) ، مهندسی پزشکی ایران ، مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور ، پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی ، اخبار و تازه های مهندسی پزشکی ، مقالات مهندسی پزشکی ، آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی پزشکی ، دانلود نمونه سوالات امتحانی مهندسی پزشکی ، برنامه نویسی ، Labview ، لب ویو ، الکترونیک ، مهندسی پزشکی ، مهندسی ، کاربرد Labview در مهندسی پزشکی ، شبیه سازی تجهیزات ، شبیه سازی تجهیزات پزشکی ، پردازش بیوسیگنال ، سیگنال ، تصویر پزشکی ، پردازش تصویر

کد امنیتی رفرش

آشنایی با مهندسی پزشکی

آشنایی با تجهیزات پزشکی

آشنایی با تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

اخبار و تازه‌های مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

جزوات دانشگاهی و نمونه سوالات امتحانی

معرفی کتاب ، نرم افزار و سایت

ویدیو و انیمیشن آموزشی

دانلود فایل