مرجع مهندسی پزشکی ایران

گزارشی از اداره تجهيزات پزشکی بيمارستان ميلاد

گزارشی از اداره تجهيزات پزشکی بيمارستان ميلاد   این مصاحبه توسط سرکار خانم نیلوفر حسن (کارشناس مهندسی ...

گزارشی از اداره تجهيزات پزشکی بيمارستان ميلاد

 

این مصاحبه توسط سرکار خانم نیلوفر حسن (کارشناس مهندسی پزشکی بالینی) صورت گرفته و بصورت اختصاصی در وبسایت قرار داده شده است.

این گفتگو به بخش تجهیزات پزشکی بیمارستان میلاد اختصاص دارد. دکتر مانی میرزایی رئیس بخش تجهیزات پزشکی با تحصیلات دکتری پزشکی و سابقه در سمت های کارشناسی ، نظارتی و مدیریتی در شرکت های تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان ها و ادارات وابسته سازمان تأمین اجتماعی است. وی متولد 1343 است. دکتر میرزایی تمام بخش های تجهیزات پزشکی بیمارستان میلاد را با تواضع و صبر و حوصله به ما معرفی کرد. گفتگوی ما در بخش دفتری تجهیزات پزشکی در طبقه ششم انجام شد.

بیمارستان میلاد تهران
زمانی که فاز اول بیمارستان میلاد در سال 1380 راه اندازی شد ، دکتر میرزایی مدیر واحد تجهیزات شرکت خانه سازی ایران بود که وظیفه تجهیز بیمارستان در آن سال به عهده آن واحد قرار داشت. دکتر میرزایی از سال 1388 ریاست بخش تجهیزات پزشکی بیمارستان میلاد را به عهده دارد و به واسطه مسئولیت ها و تجاربی که در حوزه تجهیزات پزشکی داشته ، برای ارتقای جایگاه مهندسی پزشکی خصوصاً در سازمان تأمین اجتماعی تلاش های به سزایی انجام داده است.

مختصری از رزومه و مسئولیت های دکتر میرزایی:
• کارشناس ، رئیس اداره خرید داخلی و مدیر واحد تجهیزات در شرکت خانه سازی ایران (مجری ساخت و تجهیز مراکز درمانی و بیمارستان)
• کارشناس تجهیزات پزشکی در ستاد اداره کل درمان استان تهران وابسته به سازمان تأمین اجتماعی
• سرپرست اداره تدارکات دارویی و تجهیزات پزشکی اداره کل پشتیبانی و کارشناس اداره کل درمان مستقیم در ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی
• فعالیت طبابت تحت عنوان پزشک عمومی در مراکز سازمان تأمین اجتماعی
وی سمت های اجرایی و موفقیت های کسب شده را مدیون تحصیل در رشته پزشکی و شناخت کاربری تجهیزات پزشکی و ارتقای سطح علمی خود در زمینه تجهیزات پزشکی می داند که به واسطه تمرکز بر مطالعات غیر آکادمیک برای شناخت فنی تجهیزات پزشکی ، استانداردها و مدیریت در این حوزه بوده است.

دکتر مانی میرزایی

دکتر مانی میرزایی در این گفتگو به سوالات ما پاسخ داده اند که در ادامه می خوانید:

- مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستان به چه صورت است؟
واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان میلاد در قالب یک اداره زیر مجموعه معاون درمان بیمارستان فعالیت می کند و عمده وظایف آن در حوزه تجهیزات سرمایه ای است. بعد از حضور اینجانب در مسئولیت این اداره و پیگیری های دوساله و بر اساس جلسات کارشناسی با حوزه تشکیلات و حوزه ی مدیران ارشد بیمارستان و مساعدت های هیئت مدیره بیمارستان و مدیر عامل و معاونان ، چارت تشکیلاتی این اداره اصلاح شد و بسیاری از مشکلات پیش روی این اداره رفع گردید. در حال حاضر این اداره دارای سه واحد مستقل و یک گروه کارشناسی PM و کالیبراسیون است.
واحد های زیر مجموعه مستقل عبارتند از:
الف) واحد تجهیزات سرمایه ای که مسئول نیازسنجی ممتد و ارزیابی سالانه بوده و کارشناسی خرید را نیز با تعامل با کادر درمانی و سایر حوزه های اداره تجهیزات پزشکی به عهده دارد.
ب) واحد مهندسی پزشکی که مسئول خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی بوده و در تعامل با حوزه کارشناسی است.
ج) واحد گازهای طبی که مسئول نگهداری از کلیه تجهیزات گازهای طبی بیمارستان شامل کنسول های بخش ها با تجهیزات مرتبط و دستگاه های اکسیژن ساز ، ساکشن های مرکزی و مولدهای هوای فشرده است.
کلیه واحدهای مستقل دارای مسئول بوده و علاوه بر وظایف کلی اشاره شده ، نقش نظارتی نیز تحت نظر رئیس اداره تجهیزات پزشکی بیمارستان دارند.

چارت تشکیلاتی واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان میلاد

- آیا اداره تجهیزات پزشکی در سیاست گذاری های کلان تجهیزات پزشکی بیمارستان نقش محوری دارد؟
بله ؛ سیاست گذاری کلان در بیمارستان در دو قالب طرح های توسعه ای و تأمین تجهیزات پزشکی بخش های موجود صورت می گیرد.
در حالت اول چنانچه سیاست بیمارستان بر ساخت و تجهیز بخش جدیدی باشد که خدمتی جدید خواهد بود ، نقش اداره تجهیزات پزشکی بیمارستان در کنار سایر حوزه ها ، ارائه نظرات کارشناسی مرتبط به استانداردهای فضا ، پیش نیازهای ساختمانی و تأسیساتی ، نصب تجهیزات و از جمله تجهیزات پزشکی ، تهیه لیست تجهیزات اتاق به اتاق و لیست تجمیعی ، برآورد بودجه مورد نیاز ، کارشناسی فنی خرید ، پیگیری در مراحل تهیه و نصب و آموزش و تحویل نهایی آن خواهد بود.
در حالت دوم علاوه بروظایف جاری خدمات کنترل درخواست های تجهیزات پزشکی، این اداره در اواخر هرسال نسبت به جمع آوردی سالانه نیاز بخش ها اقدام نموده و طی جلسات کارشناسی با حوزه های پرستاری و پزشکی و گروه های تخصصی نسبت به کنترل و تایید نهایی اقدام می شود و نتایج در قالب پیشنهاد بودجه سال بعد در اختیار مدیر عامل و معاونان بیمارستان قرار می گیرد که بعد از جلساتی با حضور نماینده این اداره، کنترل و در قالب بودجه عملیاتی به تصویب نهایی می رسد.

- چند نفر پرسنل در بخش تجهیزات پزشکی دارید؟
در حال حاضر با احتساب دو نفر متصدی دفتری در دفتر اینجانب و واحد مهندسی پزشکی و سه نفر نیروی شیفتی در CSR اتاق عمل جنرال (به دلیل اهمیت و شرایط خاص بیمارستان) ، تعداد 24 نفر در این اداره فعالیت دارند.

کارشناسان مهندسی پزشکی و کالیبراسیون بیمارستان میلاد
- آیا امتیازاتی مانند حق فنی ، حق اشعه ، طرح کارانه مناسب و ... در مورد کارشناسان تجهیزات پزشکی این بیمارستان پرداخت می شود؟
بله ؛ در بازنگری حقوق و دستمزد بیمارستان که در چند سال پیش صورت گرفت ، شرایط سختی کار برای کلیه بخش ها بررسی شد و حق فنی به نوعی در حقوق و دستمزد پرسنل این اداره در نظر گرفته شد. همچنین برای تعدادی از پرسنل شاغل در واحد مهندسی پزشکی ، حق اشعه پیش بینی شده است. هر ماهه نیز مبلغی تحت عنوان بهره وری به پرسنل تعلق می گیرد که متناسب با امتیازی که مسئولان بخش ها بر اساس عملکرد پرسنل در نظر می گیرند ، به آنها پرداخت می شود. ضمناً کلیه مزایای قانون کار به طور کامل برای پرسنل پرداخت می شود.
بیمارستان پرسنل فعال را به دلیل انجام فعالیت های چشمگیر در حوزه کاری خود ، مورد تشویقات خاص مدیریتی و مالی قرار می دهد که در تقویت فعالیت های فراتر از وظایف جاری بسیار مؤثر بوده است.

مهندسان و تکنسین های بیمارستان میلاد
- اجرای دستورالعمل های PM فنی و کاربری در مورد تجهیزات پزشکی چگونه و تا چه میزان اجرا می شود؟
این اقدامات در اداره تجهیزات پزشکی بیمارستان جایگاه ویژه ای داشته و واحدهای مهندسی پزشکی و گازهای طبی و کارشناسان PM و کالیبراسیون وظایف مهمی در این خصوص دارند. کلیه تجهیزات بخش ها مطابق چک لیست های از پیش تعریف شده مورد بازدید منظم قرار می گیرند که بر اساس نتایج این چک لیست ها ، موارد قابل اصلاح شناسایی و اقدامات اصلاحی انجام و اثربخشی آن ارزیابی می شود. این موارد شامل رفع نواقص ، تعمیرات و یا برنامه ریزی برای آموزش کاربران خواهد بود. همچنین مطابق برنامه ریزی و دستورالعمل های آماده شده ، اقدامات نگهداری پیشگیرانه برای تجهیزات پزشکی انجام می شود که این امر در پیشگیری از بروز خرابی بسیار مؤثر بوده و رضایتمندی بسیار خوبی را برای پرسنل اداره تجهیزات پزشکی بیمارستان  و کاربران تجهیزات پزشکی در پی داشته است.

مهندس حیدری
- وضعیت اجرای آزمون های کنترل کیفی و کالیبراسیون در مورد تجهیزات پزشکی چگونه است؟
همانطور که می دانید ، پیشگیری بهتر از درمان است. لذا همانطور که به نقش PM در حفظ و سلامت تجهیزات پزشکی اشاره داشتم ، عملیات کنترل کیفی و کالیبراسیون که در اصل جزئی از عملیات PM به حساب می آید ، دارای برنامه مدون سالانه در بیمارستان است که با توجه به اهمیت تجهیزات پزشکی می تواند بیشتر از یک بار در سال نیز باشد. این امر مشابه سایر فعالیت های این اداره مورد حمایت ویژه مدیریت ارشد بیمارستان بوده و بودجه کافی برای آن پیش بینی شده است. انجام این فرآیند بر پایه خط مشی و روش اجرای مصوب در بیمارستان بوده و توسط شرکت هایی که مجوز معتبر از اداره کل تجهیزات پزشکی دریافت کرده اند ، انجام می شود و کارشناسان کلیه واحدهای زیرمجموعه این اداره بر مراحل اجرای آن نظارت داشته و مستندات نیز به دلیل حجم زیاد تجهیزات ، به صورت نرم افزاری نظارت شده و هر لحظه قابل ارائه است. همچنین در قالب یک فرآیند کلیه تجهیزاتی که به تعمیرات نیاز پیدا می کنند ، کالیبراسیون آن نیز مجدداً انجام می گیرد.

- آیا مدیریت بیمارستان توزیع و گزینش پرسنل واحد مهندسی بیمارستان را انجام داده و بر کار آنها نظارت مستقیم دارد؟
بر اساس اصلاح چارت سازمانی این اداره و مطابق شرایط احراز شغلی در ردیف های مصوب ، نیروهای موردنیاز بر اساس سوابق و امتحان کتبی با مصاحبه در این واحد و مصاحبه در کمیته جذب نیروی بیمارستان که نمایندگان کلیه حوزه های مدیریتی ارشد و اداری و تشکیلات و ... حضور دارند ، جذب می شوند. بعد از به کارگیری پرسنل آنان تحت نظارت مسئول خود در واحدهای زیرمجموعه تجهیزات پزشکی و اینجانب به فعالیت خواهند پرداخت و مشابه سایر پرسنل بیمارستان ملزم به رعایت انضباط اداری هستند.

مسئولین محترم گازهای طبی بیمارستان میلاد

- اجرای برنامه های آموزش فنی کارشناسان تجهیزات پزشکی در چه سطحی انجام می شود؟
هر ساله مطابق فرم های نیازسنجی آموزشی نیازهای آموزشی پرسنل این اداره در 3 گروه شناسایی می شود. اول نیازهای آموزشی است که خود پرسنل ضرورت آن را احساس می کنند. دوم نیازهای آموزشی است که مسئولان زیرمجموعه و اینجانب در اداره تجهیزات پزشکی بیمارستان برای پرسنل ضروری می دانیم و سوم دوره های اجباری است که کل پرسنل بیمارستان موظف به طی آن هستند. واضح است که مورد اول و دوم نقش اساسی در ارتقای توانمندی پرسنل برای ایفای نقش خدمتیشان در این اداره دارد. برای نیل به آن از برنامه های آموزشی توسط پرسنل این اداره و مراکز آموزشی و شرکت های نمایندگی تجهیزات پزشکی استفاده می شود. حوزه اداری و مالی نیز با تأمین بودجه و واحد آموزش نیز با همکاری در برگزاری برنامه های آموزشی ، این اداره را یاری می کنند.

- تأمین بودجه و امکانات لازم برای فرآیند های مدیریت تجهیزات پزشکی در چه سطحی است؟
مطابق توضیحاتی که در مورد نیازسنجی سالانه تجهیزات پزشکی ارائه کردم ، اقدام مشابه در هر سال برای برآورد هزینه و پیش بینی بودجه برای فرآیندهای آموزشی ، کالیبراسیون و تعمیرات به عمل می آید و این واحد در قالب دفاع از بودجه در جلسات دفاع از پیشنهادات خود در کمیسیون هایی متشکل از مدیرعامل و معاونان و مدیران ارشد بیمارستان شرکت نموده و پس از تصویب آن ، اعتبار لازم برای سال بعد در نظر گرفته می شود و در نتیجه ، ارسال اسناد مرتبط به حوزه مالی و اداری منعی برای تسویه نخواهند داشت.
البته باید افزود که در این مورد علاوه بر نظارت این اداره برای هر فعالیت و سندی ، در حوزه مدیریتی ارشد ، کنترل موردی مجدد به عمل آمده و پس از تصویب نسبت به تسویه آن اقدام می شود.
همچنین مدیران بیمارستان در جهت تأمین تجهیزات ، ابزارآلات و امکانات و فضای فیزیکی متناسب با وظایف این اداره نهایت تلاش را دارند و کمبودی در این خصوص نداریم. در حال حاضر کلیه واحدهای این اداره دارای فضای متناسب با فعالیت خود هستند. برای مثال واحد مهندسی پزشکی دارای فضاهای جداگانه کارگاه مکانیکی ، کارگاه الکتریکی و دفتر است.

کارگاه الکترونیک بیمارستان میلاد
- چه موانع و چالش هایی برای انجام منسجم و قدرتمند فرآیندهای مدیریت تجهیزات پزشکی در بیمارستان وجود دارد و راهکارهای پیشنهادی چیست؟
در بیمارستان میلاد با توجه به اقدامات اشاره شده کلیه فرآیند های مرتبط با تجهیزات پزشکی با قدرت و کیفیت مناسب در حال اجرا است. نکته قابل ذکر این است که بیمارستان میلاد یک بیمارستان خودگردان بوده و سیستم مدیریتی مستقل داشته و درآمد بیمارستان بر اساس تعرفه دولتی بوده و خدمات خود را نیز به بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به صورت رایگان ارائه می کند. بنابراین با توجه به افزایش ناچیز تعرفه نسبت به هزینه های خرید و نگهداری تجهیزات پزشکی ، این امر خود به عنوان چالش در خرید و نگهداری تجهیزات پزشکی مطرح است. خوشبختانه مدیران ارشد بیمارستان به جهت رفع این مشکل نهایت همکاری را با حوزه مدیریتی تجهیزات پزشکی داشته اند.

- لطفاً در خصوص تعداد اقلام پزشکی و تجهیزاتی که در بیمارستان شما در حال کار است ت، وضیحاتی بدهید؟
بیمارستان میلاد دارای 1116 تخت فعال و 33 اتاق عمل است. تعدادی از تجهیزات مهم در جدول نوشته شده است که بعضی به دلیل قدمت نیاز به تعویض دارند.

جدول تجهیزات پزشکی مهم و سرمایه ای بیمارستان میلاد
در پایان اگر نکته ای مدنظرتان است بفرمایید.
قبل از هر چیز وظیفه خود می دانم که از کلیه پرسنلی که در اداره تجهیزات پزشکی بیمارستان اینجانب را یاری می دهند و همواره در تلاش هستند که سطح علمی و حرفه ای خود را ارتقا دهند و دلسوزانه پاسخگوی نیازهای تیم درمانی بیمارستان هستند ، تشکر ویژه کنم.
همچنین از هیئت مدیره بیمارستان ، دکتر فیاض مدیرعامل ، دکتر بیات معاون درمان و دکتر سازگاری معاون اداری و مالی و کلیه مدیران ارشد بیمارستان که در ارائه هر چه بهتر خدمت در مدیریت تجهیزات پزشکی بیمارستان ، اینجانب و همکارانم را یاری می رسانند ، کمال تشکر را دارم.
امید دارم که در سایر بیمارستان ها و مراکز درمانی نیز مجموعه واحدهای تجهیزات پزشکی از حمایت های مدیران ارشد خود همچون بیمارستان میلاد بهره مند شوند.

ما نیز از دکتر مانی میرزایی بسیار تشکر می کنیم و برای ایشان و همکارانشان در امر خدمت رسانی به بیماران و نظام سلامت ، آرزوی موفقیت و سربلندی روزافروزن داریم.

 

* با تشکر از خانم نیلوفر حسن (کارشناس مهندسی پزشکی بالینی) که این مصاحبه را در اختیار سایت قرار دادند.

 

 

کلمات کلیدی: biomedical engineering ، مهندسی پزشکی ، آشنایی با مهندسی پزشکی ، معرفی مهندسی پزشکی ، مهندسی پزشکی گرایش بالینی ، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (بیومواد) ، مهندسی پزشکی ایران ، مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور ، پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی ، اخبار و تازه های مهندسی پزشکی ، مقالات مهندسی پزشکی ، آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی پزشکی ، دانلود نمونه سوالات امتحانی مهندسی پزشکی ، مصاحبه ، گفتگو ، بیمارستان میلاد تهران ، دکتر میرزایی ، واحد مهندسی پزشکی ، واحد تجهیزات پزشکی ، نگهداری پیشگیرانه

کد امنیتی رفرش

آشنایی با مهندسی پزشکی

آشنایی با تجهیزات پزشکی

آشنایی با تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

اخبار و تازه‌های مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

جزوات دانشگاهی و نمونه سوالات امتحانی

معرفی کتاب ، نرم افزار و سایت

ویدیو و انیمیشن آموزشی

دانلود فایل