پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی

آشنایی با اتاق عمل و تجهیزات آن (بخش دوم)

آشنایی با مهندسی پزشکی,آشنایی با تجهیزات پزشکی,آشنایی با تجهیزات رادیولوژی و تصویربرداری پزشکی,آشنایی با تجهیزات پزشکی عمومی و اتاق عمل,مقالات مهندسی پزشکی,مقالات گرایش بالینی,مقالات گرایش بیو مکانیک,مقالات گرایش بیو الکتریک,مقالات گرایش بیو متریال

آشنایی با اتاق عمل و تجهیزات آن (بخش دوم)   تجهيزات اتاق عمل در اين بخش به معرفي برخي تجهيزات  مورد استفاده در اتاق عمل شامل ميكروسكوپ، نكاتوسكوپ ، چراغ سيالتيك، دفيبريلاتور،ترالي ،د

آشنایی با اتاق عمل و تجهیزات آن (بخش دوم)

 

تجهيزات اتاق عمل

در اين بخش به معرفي برخي تجهيزات  مورد استفاده در اتاق عمل شامل ميكروسكوپ، نكاتوسكوپ ، چراغ سيالتيك، دفيبريلاتور،ترالي ،دستگاه استريليزاسيون و ... خواهيم پرداخت.

‌ميكروسكوپ 
اين دستگاه در عمل هاي جراحي گوش، چشم، عروق، پيوند اعصاب و... مورد استفاده قرار مي گيرد. ميزان درشت نمايي اين ميكروسكوپ ها تا 40 مرتبه مي تواند باشد. دستگاه ميكروسكوب به جراح در عمل هاي ظريف مي تواند كمك كند. اين دستگاه توسط قرص هاي فرمالين بعد از 24 ساعت استريل مي شود.

میکروسکوپ

نگاتوسكوپ
نگاتوسكوپ وسيله اي است كه براي مشاهده فيلم هاي راديوگرافي مورد استفاده قرار مي گيرد . اين وسيله مي تواند در داخل ديوار اتاق عمل تعبيه شود و هم مي تواند به صورت جداگانه قرار گيرد. نگاتوسكوپ ها در ابعاد و اندازه هاي گوناگوني موجود هستند.

‌چراغ سيالتيک (Surgical Light)

‌مناسب ترين چراغ براي اتاق عمل چراغ سيالتيك است، چراغي كه براي نوري كه روي محل جراحي ايجاد مي كند بسيار حائز اهميت است و داراي انواع مختلف مثل چراغ هاي تك قمره، دو قمره ، سه قمره كه مي توانند قسمت هاي مختلف را روشن كنند. در چراغ هاي سيالتيك نور و طول موج چراغ ها با چراغ هاي معمولي متفاوت است.ويژگي مهم اين چراغ ها داشتن نور سرد است تا در هنگام جراحي دماي اتاق بالا نرود. اين چراغ ها به آساني جابجا مي شوند؛ گردش كامل بازو (360 درجه) ، قابل ش