:: انکر تکست چیست؟
:: آخرین نویسنده : azade1992 | تعداد پاسخ ها : 0 | تعداد مشاهده : 19
:: طراحی سامانه پرستار تریاژ رباتیک در بلژیک
:: آخرین نویسنده : admin | تعداد پاسخ ها : 0 | تعداد مشاهده : 32
:: ساخت اپلیکیشن تشخیص بیماری توسط یک ایرانی
:: آخرین نویسنده : admin | تعداد پاسخ ها : 0 | تعداد مشاهده : 37
:: در خواست نمونه سوال
:: آخرین نویسنده : 95437179 | تعداد پاسخ ها : 4 | تعداد مشاهده : 529
:: طراحی یک اپلیکیشن برای مکالمه مبتلایان به ALS
:: آخرین نویسنده : admin | تعداد پاسخ ها : 0 | تعداد مشاهده : 53
:: جراحی کمتر تهاجمی با اختراع محققان دانشگاه میشیگان
:: آخرین نویسنده : admin | تعداد پاسخ ها : 0 | تعداد مشاهده : 48
:: پیش بینی زمین افتادن سالمندان با سیستم کنترل خانگی
:: آخرین نویسنده : admin | تعداد پاسخ ها : 0 | تعداد مشاهده : 67
:: اپلیکیشنی برای از بین بردن ترس کودکان از ام‌ آر آی
:: آخرین نویسنده : admin | تعداد پاسخ ها : 0 | تعداد مشاهده : 48
:: ساخت نوعی باتری که با اسید معده کار می‌کند
:: آخرین نویسنده : admin | تعداد پاسخ ها : 0 | تعداد مشاهده : 68
:: اپلیکیشنی که مانند یک پرستار مجازی عمل می‌کند
:: آخرین نویسنده : admin | تعداد پاسخ ها : 0 | تعداد مشاهده : 54
:: ساخت چاپگرهای زیستی ایرانی
:: آخرین نویسنده : admin | تعداد پاسخ ها : 0 | تعداد مشاهده : 59
:: اختراع محقق ایرانی برای تشخیص زودهنگام سرطان
:: آخرین نویسنده : admin | تعداد پاسخ ها : 0 | تعداد مشاهده : 76
تازه سازی مطالب